Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Nauka >> Humanistyka
Bem - Wiśniewska Ewa
cena: 26.10
Zbiór referatów z Majowego Spotkania polonistów i slawistów zagranicznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, które odbyło się w dniach 7-11 maja 2002 roku. Temat przewodni spotkania - "Polonistyka na przełomie wieków w nowej Europie".
Armstrong Karen
cena: 43.41
Dlaczego panicznie boimy się fundamentalizmu? Z całą pewnością dlatego, że go nie rozumiemy i postrzegamy tylko przez pryzmat zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Okazuje się, że zaproponowana przez liberalizm definicja, którą zwykle się posługujemy, jest z gruntu fałszywa, chociażby dlatego, że nie bierze pod uwagę grzechów popełnianych przez nasz świecki, przesycony racjonalizmem świat. Karen Armstrong, odrzucając emocje, wprowadza nas w historię ruchów fundamentalistycznych i pokazuje różne ich oblicza. Źródła tego, co zachodnia cywilizacja nazywa od niedawna "oszołomstwem", sięgają daleko poza rok 1492, kiedy to Kolumb odkrył Amerykę, padła Grenada, a edykt królewski wygnał z Hiszpanii tamtejszych Żydów. Po tej lekturze trudniej będzie nam ignorować podstawowy dylemat zachodniej cywilizacji: co i w jaki sposób zapełni pustkę po Bogu? Fundamentalizmy próbują to robić...
Gendźwiłł Adam,Izdebski Adam,Sroczyńska Elżbieta
cena: 17.40
Materiały ze studenckiej konferencji naukowej "Przemiany mentalności w kulturach starożytnych" zorganizowanej przez Koło Starożytnicze przy Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się w dniach 5-7 maja 2005 r. w Warszawie.
cena: 36.54
Dla polskiej inteligencji humanistycznej nazwisko "Terlecki" było nie tylko uosobieniem najlepszych cech, jakimi powinien odznaczać się badacz - dogłębnej wiedzy, rozległych horyzontów i wielkiej sumienności - ale także wzorem takiej postawy uczonego, dla którego prawość i szlachetność są w każdej sytuacji racjami nadrzędnymi Janusz Degler
Krupa Jan,Biliński Jacek (red.)
cena: 47.85
Przyrodniczo-kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki Turystyka na obszarach chronionych Uwarunkowania społeczno-kulturowe rozwoju turystyki Determinanty aktywności turystycznej i rekreacyjnej
Boaz David
cena: 34.71
Libertarianizm jest poglądem, zgodnie z którym każda osoba ma prawo do takiego sposobu życia, jaki sama wybrała, o ile szanuje równe prawa innych. Libertarianie bronią praw do życia, wolności i własności -praw, które wszyscy ludzie posiadają z natury i które istniały, zanim powstały jakiekol-wiek rządy. (...) Libertarianizm jest starą filozofią, lecz pod-stawy, które tworzy dla wolności, czynią go szczególnie odpowiednim dla dynamicznego świata -jakkolwiek ten świat nazwiemy: erą informacji czy trzecią falą.
Levine Michael,Baudrillard Jean
cena: 26.01
Kolejna książka Baudrillarda w Wydawnictwie Sic!. Tym razem francuski filozof, autor teorii symulakrów, roztacza apokaliptyczną wizję krążącego nad światem widma kresu społeczeństwa. Następująca po tym epoka ma być epoką masy: obumarłej, zastygłej, niemej i głuchej, przemienionej w milczącą większość, która nigdy już nie da odpowiedzi na stawiane jej pytania, odbijając jedynie sygnały w komorze pogłosowej symulowanej rzeczywistości. Warto zmierzyć się z wizją zawartą w książce W cieniu milczącej większości, by przekonać się, czy mamy jeszcze jakąś szansę na uczynienie naszego świata wspólnym. Nakładem Wydawnictwa Sic! ukazały się dotychczas następujące książki Jeana Baudrillarda: Ameryka (1998), rozmowy Przed końcem (2001), Pakt jasności. O inteligencji Zła, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, O uwodzeniu, Symulakry i symulacja (wszystkie 2005), Wojny w Zatoce nie było (2006). W przygotowaniu znajdują się: Spisek sztuki, Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury oraz ...
Himmelfarb Gertrude
cena: 23.49
Zespół wybitnych naukowców przygotował serię dzieł ważnych i przełomowych, a rozpoczynamy ją głośną książką prof. Gertrudy Himmelfarb. Kolejne tytuły złożą się na kanon najnowszych osiągnięć humanistyki światowej. W serii pojawią się także wypowiedzi polskich intelektualistów.
Kowalski Tadeusz,Jung Bohdan
cena: 25.23
Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów jest pierwszym na polskim rynku podręcznikiem przedstawiającym usystematyzowaną wiedzę z zakresu ekonomiki mediów. Autorzy wyjaśniają, jak rynek i pieniądze funkcjonują we współczesnych środkach masowego przekazu, jak rozwój nowych technologii wpływa na rynek mediów. Lektura podręcznika nie wymaga specjalistycznej wiedzy ekonomicznej, odbiorcami mogą być wszyscy zainteresowani mediami, komunikowaniem społecznym, dziennikarstwem, filmem, marketingiem i reklamą, polityką i współczesnymi technologiami informacyjnymi.
Foucault Michel
cena: 60.03
Najważniejsza książka Michela Foucault i jedna z najważniejszych prac filozoficznych XX wieku. Słowa i rzeczy nie są "historią" nauk humanistycznych, lecz badaniem ich podłoża - poszukiwaniem pojęć, teorii, ideologii, czyli porządków, które naukom tym utorowały drogę. W porządku klasycznym rzeczy podlegały przedstawieniom, bo teoria przedstawień wynikała z teorii języka. Dlatego książkę otwiera słynna i klasyczna już dzisiaj interpretacja Las Meninas Velazqueza jako labiryntu przedstawień bez wyjścia. Kiedy jednak w kulturze pojawia się miejsce dla nauk humanistycznych, a człowiek staje się przedmiotem poznawczej ciekawości i możliwej do osiągnięcia wiedzy, filologia, biologia i ekonomia polityczna zdążyły już zorganizować rzeczywistość w nowy ład. Teraz rzeczy narzucają swój porządek i poddają się jedynie prawom własnego rozwoju. Śledząc u podstaw podobne zerwania ciągłości wiedzy, Foucault odkrywa, że to właśnie w szczelinie powstałej z rozdarcia porządków wyłania się pojęc...
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.018985986709595