Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Nauka >> Pedagogika
Broich Josef
cena: 9.57
Przedstawione tu zabawy w większości przypadków mogą odbywać się bez przygotowania i dodatkowych materiałów. Propozycje te można wykorzystać w rodzinie, w przedszkolu, na świerzym powietrzu, w świetlicy.Chociaż zabawy przygotowano głównie dla dzieci między 4 a 12 rokiem życia, mogą w nich też uczestniczyć dorosli.
Hoffsummer Willi
cena: 15.66
Propozycje znanego duszpasterza i kaznodziei oraz nowatorskie metody głoszenia najmłodszym Dobrej Nowiny przeznaczone są nie tylko dla księży i katechetów, ale i wychowawców, animatorów wspólnot, rodziców oraz wszystkich, którym zależy na religijnym wychowaniu młodego pokolenia.
Tondelli Giuesppe
cena: 19.14
Książka zawiera wskazówki pedagogiczne, praktyczne sugestie oraz propozycje łatwych do przeprowadzenia gier, które można wykorzystać przy planowaniu zajęć ruchowych.
Pilch Tadeusz,Lepalczyk Irena (red.)
cena: 30.45
- podstawy teoretyczno - metodologiczne - podstawowe środowiska wychowawcze - metody i problemy pracy społeczno - wychowawczej - człowiek w sytuacji zagrożenia - pedagogika społeczna poszukująca.
Kelm Albin
cena: 20.01
- pedagogika opiekuńcza - diagnozowanie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych - elementy systemu opieki nad dzieckiem - elementy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej
Śnieciński Józef Marek
cena: 8.70
Książka składa się z piętnastu miniscenariuszy, uwzględniających główne uroczystości : rodzinne, szkolne, narodowe i religijne. Przeznaczony jest dla dzieci klas młodszych I - III. Wszystkie proponowane tu utwory napisane zostały przez polskich poetów.
Gieseke Wilhud,Półturzycki Józef (red.)
cena: 17.40
W naszych badaniach starliśmy się uchwycić różnorodne, ujęte ze studenckiego punktu widzenia właściwości i uwarunkowania kultury studiowania charakterystyczne dla: studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Polsce tylko studiów stacjonarnych, ale na dwóch różnych uniwersytetach, a mianowicie stołecznym uniwersytecie w Warszawie i regionalnym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Żywczok Alicja
cena: 17.40
"...polski czytelnik otrzymuje książkę ze szczególnym przesłaniem: cieszcie się i radujcie życiem i w tym duchu wychowujcie młode pokolenia. (...) Propozycja ta może wielu zaskoczyć swą oryginalnością, a dla niektórych nierealnością, nakłonić do zastanawiania się nad wartością ludzkiego życia bez względu na warunki i okoliczności, w jakich ono przebiega". Prof. zw. dr hab. Franciszek Adamski
Wilgocka-Okoń Barbara
cena: 11.55
Książka zawiera cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy wyjaśnień terminologicznych oraz merytorycznych uzasadnień dla używania takich pojęć, jak dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, przygotowanie do szkoły. Drugi ukazuje strukturę testu do badania gotowości dziecka do nauki szkolnej. Rozdział trzeci omawia związki gotowości szkolnej z osiągnięciami szkolnymi dzieci. Treścią rozdziału czwartego jest skupienie uwagi na gotowości dziecka do nauki jako efektu rozwoju i uczenia się - w interakcji z gotowością szkoły do pełnowartościowej pracy z dziećmi rozpoczynającymi naukę.
Kwieciński Zbigniew,Śliwerski Bogusław
cena: 35.33
Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania i współczesne kierunki pedagogiczne.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.017750024795532