Książki
Strona główna >> Uczniowie i Studenci >> Podręczniki >> P.O.
Borowiecki Mieczysław,Pytasz Zbigniew,Rygała Edward
cena: 6.96
Uzupełnieniem podręcznika "Bądźmy bezpieczni, część 2" jest identycznie zatytułowany zeszyt ćwiczeń do przysposobienia obronnego. Został on opracowany w celu ułatwienia przyswajania i zapamiętywania treści poszczególnych tematów podstawy programowej przedmiotu. Układ tematów i zagadnień w spisie treści jest jednocześnie propozycją części planu dydaktycznego przedmiotu dla klasy II. Ułatwia to nauczycielom płynne zrealizowanie programu. Zdaniem autorów zeszyt ten powinien stanowić integralną część materiałów pomocniczych obowiązkowych i niezbędnych dla uczniów klasy II. Konstrukcja zeszytu umożliwia prowadzenie notatek na lekcji oraz wykonywanie różnorodnych zadań w trakcie zajęć lub tzw. pracy domowej. Zestaw zadań został dobrany w taki sposób, aby ułatwić percepcję treści poszczególnych zagadnień kolejnych tematów. Nr dopuszczenia: 44/03
Borowiecki Mieczysław,Pytasz Zbigniew,Rygała Edward
cena: 17.40
Pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia człowieka Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych Terenoznawstwo Strzelectwo sportowe
Borowiecki Mieczysław,Pytasz Zbigniew,Rygała Edward
cena: 13.05
W zeszycie ćwiczeń: - oprócz zadań odwołujących się do wiedzy teoretycznej wprowadzono polecenia wymagające zastosowania jej w praktyce, - zamieszczono różnorodne typy zadań: krzyżówki, uzupełnianie wykropkowanych fragmentów tekstu, zadania typu prawda/fałsz, przyporządkowanie definicji do pojęcia itp. - ułożono tematy podrozdziałów identycznie jak w książce, - wprowadzono element: "notatka z lekcji", dzięki czemu uczeń nie musi kupować dodatkowego zeszytu przedmiotowego. Nr dopuszczenia: 44/03
Borowiecki Mieczysław,Pytasz Zbigniew,Rygała Edward
cena: 26.10
Podręcznik Bądźmy bezpieczni część 2 to kontynuacja zamierzeń zrealizowanych w części pierwszej. Podręcznik zawiera: - liczne zdjęcia ilustrujące kolejne etapy postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, - różne formy prezentacji i utrwalania wiedzy: schematy, wypunktowania, ryciny, fotografie, ciekawostki, - w załączniku w formacie A4 aktualne mapy wojskowe, topografie, plan miasta, a także wyjaśnienie znaków topograficznych stosowanych w mapach.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.015136957168579