Książki
Strona główna >> Uczniowie i Studenci >> Podręczniki >> Plastyka
Neubart Barbara
cena: 12.96
Zeszyt jest ściśle związany z podręcznikiem "Plastyka 3" Stanisława K. Stopczyka. Tak jak podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera ćwiczenia, zagadki, krzyżówki ułatwiające przyswojenie i utrwalenie wiadomości z zakresu sztuki współczesnej. W drugiej części autorka proponuje zestawy ćwiczeń warsztatowych z zakresu architektury, projektowania wnętrz, grafiki użytkowej. Zadania plastyczne można wykonać zgodnie z poleceniami autorki lub potraktować je jako inspirację do własnych poszukiwań rozwiązań plastycznych.
Neubart Barbara
cena: 10.88
Zadania i ćwiczenia w prezentowanym zeszycie odnoszą się do obu działów podręcznika "Plastyka 6". Nawiązując do pierwszej części podręcznika, wzbogacają wiedzę o takich zagadnieniach plastycznych, jak: perspektywa linearna, kulisowa i powietrzna, przestrzeń i plany w obrazie, projektowanie architektoniczne, zależność formy dzieła od materiału i techniki. Są narzędziem sprawdzania wiedzy o sztuce średniowiecza i odrodzenia, zawartej w drugiej części podręcznika. e mogą wykonywać ćwiczenia i rozwiązywać zadania w domu i na zajęciach w szkole.
Zieliński Jacek Antoni,Stasiak Joanna
cena: 20.53
Podręcznik, zgodnie z programem nauczania (DKW-4014-17/01) tych samych autorów, został ułożony problemowo. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne oraz wyraz; to oś układu książki.we ujęcie nie oznacza oderwania zjawisk sztuki od historii. Autorzy traktują ją jako proces dziejący się równolegle z procesem tworzenia sztuki przez ludzi i związany z ludzkim myśleniem o świecie, który zmienia się z biegiem czasu. Omówienie przemian w sztuce europejskiej na wybranych przykładach z dziejów sztuki pozwala na ich głębszą i ciekawą interpretację. Autorzy zachęcają uczniów nie tylko do przyswajania wiedzy o sztuce, ale do jej odczuwania i tworzenia.ęcznik jest przeznaczony do nauki w klasach 1-3, co umożliwia posługiwanie się nim w sposób dość swobodny. Można czytać poszczególne rozdziały w innej kolejności niż przyjęta w książce, można też wracać do nich albo do ich fragmentów. O tym, które rozdziały będą czytane w danej klasie, zadecyduje nauczyciel, zorientowany w możliwościach percepcyjnych uczniów.
Stopczyk Stanisław Krzysztof,Neubart Barbara
cena: 14.81
W podręczniku, zgodnie z założeniem Autora, przyjętym dla całego cyklu, mamy dwa działy:TAJEMNICE PLASTYKI dają wiedzę o perspektywie, formie dzieła sztuki, materiałach, narzędziach i technikach wykonania dzieła plastycznego;DZIEJE SZTUKI przybliżają uczniom wielkie epoki; średniowiecze i renesans według formuły, która ułatwia rozumienie, a polega na syntetycznej prezentacji epoki, stylu czy kierunku, monografii najwybitniejszych artystów oraz kontekstu w postaci informacji o innych dziedzinach sztuki; teatrze, muzyce.i ćwiczenia plastyczne pozwalają na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy, a "Słowniczek" przypomina znaczenie ważniejszych terminów i pojęć plastycznych użytych w tekście.
Neubart Barbara,Stopczyk Stanisław Krzysztof
cena: 15.22
Podręcznik wchodzi w skład pakietu edukacyjnego obejmującego program nauczania, podręcznik, zeszyt ćwiczeń Barbary Neubart oraz przewodnik dla nauczycieli Beaty Kordon. TAJEMNICE PLASTYKI to dział podręcznika, w którym autorzy poszerzają wiedzę o barwie ? barwy dopełniające, barwy czyste i złamane, względność barw, o kompozycji ? kompozycja otwarta i dynamiczna, wprowadzają też nowe zagadnienia ? walor i światło w dziele sztuki. Zadania i ćwiczenia plastyczne ułatwiają uczniom przyswojenie tej wiedzy. DZIEJE SZTUKI to dział prezentujący w układzie chronologicznym sztukę od najdawniejszych czasów, poprzez sztukę starożytną basenu Morza Śródziemnego, do sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej. Autorzy przedstawiają nie tylko dzieła sztuk plastycznych, ale także informacje o innych dziedzinach sztuki, takich jak teatr i muzyka, oraz osiągnięcia techniczne, dzięki którym może się dokonywać postęp w sztuce. Na końcu książki uczniowie znajdą Słowniczek terminów, haseł i pojęć plastycznych występujących w poszczególnych rozdziałach.
Neubart Barbara
cena: 14.62
Proponowane przez autorkę zadania i ćwiczenia uczniowie mogą wykonywać w domu i w szkole, korzystając z wiedzy zawartej w podręczniku "Plastyka 5". Te odnoszące się do działu "Tajemnice plastyki" poszerzają warsztat plastyczny ucznia o takie zagadnienia, jak: barwy dopełniające,kontrast barwny, perspektywa malarska, walor i światłocień, kompozycja; zamknięta i otwarta, statyczna i dynamiczna; te, które dotyczą działu "Dzieje sztuki"; są sprawdzianem wiedzy o sztuce przedhistorycznej, starożytnej, wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej oraz umiejętności posługiwania się nią przy rozwiązywaniu krzyżowek, quizów, zagadek.
Neubart Barbara
cena: 14.62
Zeszyt jest propozycją skierowaną do dzieci i do nauczycieli plastyki. Ma on zachęcić ucznia do wykonywania ćwiczeń, które pomogą mu w utrwaleniu wiadomości przekazywanych w podręczniku. Zeszyt jest przeznaczony do samodzielnej pracy ucznia w domu lub w szkole. Z konieczności zestaw proponowanych ćwiczeń ogranicza się do technik, które można wykonać na papierze.
Stopczyk Stanisław Krzysztof,Neubart Barbara
cena: 15.06
Podręcznik jest częścią pakietu, w skład którego wchodzą jeszcze program nauczania, zeszyt ćwiczeń Barbary Neubart oraz poradnik dla nauczycieli Beaty Kordon.w nim wyjaśnione podstawowe zagadnienia plastyczne, takie jak: barwa, kreska, faktura, znak plastyczny, kompozycja, a także przedstawione najważniejsze dziedziny sztuki: grafika, rzeźba, architektura, wzornictwo przemysłowe. Współautorka; nauczycielka w jednej z warszawskich szkół; opracowała pomysłowe i łatwe do wykonania zadania i ćwiczenia plastyczne, które ułatwią przyswojenie wiedzy teoretycznej.
Stopczyk Stanisław Krzysztof,Neubart Barbara
cena: 16.44
Podręcznik dla klasy trzeciej zamyka rozpoczęty w klasie 4. szkoły podstawowej przegląd najważniejszych problemów warsztatu artysty plastyka oraz zainicjowany w klasie 5. przegląd dziejów sztuki. owiada o sztuce współczesnej, czyli o twórczości artystów żyjących, ale także tych, którzy odeszli niedawno, a których dzieła, powstałe po II wojnie światowej, współtworzą nadal pejzaż kulturalny naszych czasów. Z rozległego obszaru nowej sztuki zostały wybrane dzieła, zdarzenia i twórcy, których poznanie da możliwość poruszania się w świecie sztuki współczesnej, w tym teatru, filmu i muzyki, bez obawy zagubienia się.ie wielkich artystów" znaleźli swoje miejsce twórcy polscy, których dzieła osiągnęły światową sławę: Tadeusz Kantor, Jan Lebenstein, Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Roman Opałka.ik uzupełnia zeszyt ćwiczeń Barbary Neubart oraz przewodnik dla nauczycieli Beaty Kordon.we wszystkich podręcznikach do gimnazjum i w tym na końcu znajduje się "Słowniczek" pojęć i terminów plastycznych.
Neubart Barbara
cena: 13.88
Zeszyt ćwiczeń jest dostosowany układem treści i zawartością do podręcznika "Plastyka 2" Stanisława K. Stopczyka. Składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera ćwiczenia z zakresu wiedzy o sztuce. Są to ćwiczenia styloznawcze, krzyżówki, zagadki, ułatwiające przyswojenie i utrwalenie wiadomości prezentowanych w podręczniku. Część druga zawiera zestawy ćwiczeń warsztatowych z zakresu fotografii, fotomontażu, barwy (kontrast, ekspresja), architektury (forma i funkcja), które można realizować zgodnie z poleceniami autorki lub traktować jako inspirację do samodzielnie obmyślanego zadania plastycznego.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.079735040664673