Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Historia >> Historia Polski
Borucki Marek
cena: 17.40
Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich (klasy I _ IV), maturzystów, zdających na wyższe uczelnie czy jakiekolwiek egzaminy z historii Polski.Napisana jest językiem przystępnym, zrozumiałym, zawiera wszystkie niezbędne zagadnienia od samych początków państwa polskiego aż do czasów współczesnych.
Szaniawski Józef
cena: 16.53
Omówione tematy: Zimna wojna, czy III wojna światowa, Pierwszy polski oficer w NATO, Płk Kukliński o sobie.
Kucharczyk Grzegorz
cena: 17.40
Autor niniejszj monografii ma nadzieję, że jego badania pozwolą nie tylko zrealizować nakreślony wyżej plan badawczy. Nie tylko pozwolą na ukazanie cenzury w kontekście stosunków prusko - polskich XIX wieku, ale w jakiejś mierze wzbogacą nasz stan wiedzy o cenzurze pruskiej jako takiej.
Grabski Andrzej F.
cena: 20.88
W książce : zarys historii historiografii polskiej od czasów najdawniejszych do współczesnych, dzieje historiografii najpierw w układzie chronologicznym, wedle kolejnych jej okresów, następnie w ramach uprawianej w każdym z nich problematyki.
Czubiński Antoni
cena: 41.76
Choć motywem przewodnim jest historia polityczna, to jednak w warstwie narracyjnej dominuje społeczeństwo jako centralny podmiot dziejów. Istotnym, stale obecnym wątkiem jest również kontekst geopolityczny, uwzględniający ścisły związek historii Polski z wydarzeniami zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej.
Żołądź - Strzelczyk Dorota
cena: 30.45
Dorota Żołądź - Strzelczyk, absolwentka historii i archeologii na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie profesor tejże uczelni, pracuje w Zakładzie Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych. Główne kierunki zainteresowań badawczych : dzieje kultury staropolskiej, dzieje wychowania XVI - XVIII wieku, staropolskie podróże edukacyjne, dzieje edukacji kobiet w Polsce przedrozbiorowej, dzieje dziecka i dzieciństwa XVI - XVIII wieku.
Micińska Magdalena
cena: 65.25
Zasadniczą część książki stanowi słownik biograficzny zesłańców syberyjskich z obszaru Monarchii Habsburskiej, obejmujący blisko 2000 haseł. Poprzedza go obszerny wstęp, omawiający dotychczasową literaturę, źródła, sylwetki wybitniejszych bądź uchwytnych źródłowo uczestników powstania, zasady wydania oraz najważniejsze zagadnienia badawcze dotyczące zesłańców postyczniowych. Przy pisaniu biogramów autorka wykorzystała zarówno archiwalia rosyjskie i polskie, jak również ówczesną prasę, wydawnictwa pamiątkowe i literaturę wspomnieniową. Przytoczyła zachowane dokumenty urzędowe oraz korespondencję dotyczącą poszczególnych osób.
Grabski Władysław
cena: 30.45
Wspomnienia Władysława Grabskiego - najwybitniejszego polityka gospodarczego II Rzeczpospolitej, dwukrotnego premiera, organizatora wielkiej reformy walutowo-gospodarczej w 1924 roku.
Czubaty Jarosław
cena: 71.08
Wbrew pozorom postawy polskich elit w dobie upadku I Rzeczypospolitej i w pierwszych dziesięcioleciach porozbiorowych nie stały się dotychczas przedmiotem zadowalających analiz naukowych. Wielu historyków oraz historyków myśli politycznej i badaczy przekazów literackich ulegało schematycznym wyobrażeniom i ocenom formułowanym w czasach późniejszych, zwłaszcza w dobie romantyzmu i powstań narodowych, jaskrawym potępieniom ugody z zaborcą, perspektywie walki o niepodległość jako głównemu jeśli nie jedynemu kryterium oceny, skłonności do upraszczania motywów kierujących jednostkami i zbiorowościami, stojącymi w obliczu dramatycznych wyborów politycznych i moralnych. Praca Jarosława Czubatego jest jedną z pierwszych rozpraw zmierzających do przezwyciężenia tych uproszczeń. Autor gruntownie przeanalizował drukowane i rękopiśmienne pamiętniki, korespondencję prywatną i polityczną, publicystykę i literaturę piękną (w tym dzieła ubrane w kostium historyczny, nie traktowane uprzednio jako głosy w dyskursie o sprawach współczesnych ich autorom). Sięgnął do archiwaliów przechowywanych w kolekcjach polskich, francuskich, rosyjskich i litewskich. Uwzględni! zeznania śledcze i raporty dyplomatyczne.
Borucki Marek
cena: 33.93
Książka przeznaczona dla młodzieży szkół średnich, maturzystów, osób ubiegających się o przyjęcie na wyższe uczelnie oraz zdających jakiekolwiek egzaminy z historii, a także wszystkich miłośników dziejów ojczystych, pragnących mieć w swojej bibliotece kompendium wiedzy z historii Polski. Autor przedstawia pełny zakres historii naszego kraju, poczynając od monarchii piastowskiej poprzez Jagiellonów, królów elekcyjnych, rozbiory i dzieje najnowsze, aż do rządów Leszka Millera i Marka Belki. Zagadnienia szczególnie wyeksponowane to: okres międzywojenny, II wojna światowa, czasy PRL-u oraz III Rzeczpospolita.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.012810945510864