Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Kultura >> Kultura
Kamińska - Radomska Irena
cena: 23.49
"Człowiek bez manier jest jak nieoszlifowany diament. Zasady, jak szlify, pozwolą docenić jego prawdziwą wartość. Znajomość etykiety biznesu daje poczucie pewności w działaniu i pozwala osiągać sukcesy. Ta książka to świetne narzędzie w świecie biznesu". Alicja Resich - Modlińska.
Winiarczyk Artur (red.)
cena: 34.80
Encyklopedia, która można nazwać powszechną, dotyczy bowiem dorobku wszystkich dziedzin kultury - nauki, religii, moralności i sztuki, ale zarazem posiada charakter poniekąd specjalistyczny, gdyż ujmuje ten dorobek pod kątem tzw. białych plam. Metafora białych plam pojawiła się dość niedawno w dyskursie społecznym, a oznacza ona to wszystko z dorobku kulturowego, co zostało celowo wymazane; chodzi o ważne słowa i ich źródłowe znaczenia, o osoby i fakty historyczne.
Potkański Karol
cena: 87.00
"To zapewne nie przypadek, że dzisiaj, u progu XXI wieku, w sto lat po śmierci Karola Potkańskiego, a w kilkaset lat po wielkim wysiłku transformacyjnym Polski średniowiecznej, Polacy stoją przed tymi samymi pytaniami o sposoby modernizacji kraju, społeczeństwa, gospodarki; pytaniami, które tak bardzo nurtowały Potkańskiego. Bogatsi o doświadczenia krótkiego i przepełnionego skrajnościami stulecia XX, pozbawieni pozytywistycznej wiary w nieograniczony postęp, będziemy na pewno bardziej sceptyczni i mniej jednoznaczni w naszych odpowiedziach". (Z posłowia Jana M. Piskorskiego)
Mroz Lech (red.)
cena: 26.10
Praca będąca rezultatem badań nad stosunkami interetnicznymi, stanem zachowania kultury tradycyjnej i nową świadomością etniczną, prowadzonych na obszarze byłego ZSRR.
Axer Jerzy (red.)
cena: 36.54
Rozprawy o roli i zakresie funkcjonowania łaciny w życiu społecznym Polaków w XVI?XVIII w. ? temat dotychczas nie badany. Publikacja wydana wspólnie z OBTA UW.
cena: 86.13
Folklor fascynuje różnorodnością, która świadczy także o nieprzeciętnej inwencji oraz rozlicznych talentach jego twórców. Obok archaizmu, wynikającego z siły tradycji, dostrzegamy w nim ogromną zdolność do adaptacji nowych materiałów, technik i wzorów. Co równie ważne - wielu miłośników kultury ludowej odkrywa i smakuje jej swoiste piękno. Każdy wytwór jest wykonany ręką ludzką, a więc mimo typowości jest indywidualny i niepowtarzalny. Zachwyca nas zatem bogato dekorowany, paradny, odświętny strój ludowy, zdobione ryzowaniem lub malaturą meble, barwne wycinanki i malowanki, porywa wyobraźnię muzyka czy baśń ludowa. Piękne formy dostrzegamy nawet w prostym naczyniu drewnianym, narzędziu czy sprzęcie.
Bęben Wojciech
cena: 26.10
Książka ma wyjątkowy charakter, o czym zadecydowały wieloletnie, pogłębione badania terenowe. Jest to od czasu Bronisława Malinowskiego pierwsza - nie waham się napisać - książka tak bogata w źródła empiryczne. Dowodzi głębokiej wiedzy autora o prawie pierwotnym, wskazuje na jego interesujące przemyślenia na temat roli etnografa w dokumentowaniu kultur odmiennych od własnej.
Miodunka Władysław T. (red.)
cena: 27.84
Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością elementów kultury w nauczaniu języka polskiego oraz obcego.
Strzemińska Nika
cena: 33.93
Autorka była córką rzeźbiarki Katarzyny Kobro i malarza Władysława Strzemińskiego. Po obronieniu doktoratu z pogranicza antropologii i psychiatrii, przez 17 lat pływała na polskich statkach handlowych jako lekarz okrętowy. Publikowała wówczas popularnonaukowe artykuły o problemach zdrowotnych marynarzy, a także reportaże i opowiadania marynistyczne.
Komorowska Małgorzata
cena: 27.32
Tom zawiera kalendarium wydarzeń w dziedzinie opery, operetki i baletu w politycznym kontekście komunistycznej Polski lat 1945-1989, działało wtedy 19 państwowych teatrów muzycznych. W książce odnotowano otwarcia scen i nowo zbudowanych teatrów, ważniejsze premiery, osiągnięcia artystów, zmiany dyrekcji, tendencje repertuarowe, a także występy zagranicznych zespołów i solistów w Polsce oraz wybrane występy zespołów z Polski za granicą.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.010509967803955