Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Nauka >> Nauka o języku
Kowalska Małgorzata
cena: 43.50
Jest to książka o przekształceniach dialektyki rozumianych jako przekształcenia samej nowoczesności. We współczesnej filozofii francuskiej dialektyka i nowoczesność przeżywają własną śmierć w podwójnym sensie wyrażenia.Jest to zarazem książka o widmach w kilku sensach słowa, o widmach całości, rozdarcia i rozproszenia, które krążą po myśli współczesnej, oddając niepokoje naszych czasów.
Stefański Witold
cena: 25.23
Szymonek Elżbieta,Kuczera Beata,Cygal Krystyna
cena: 3.83
W książce zebrano najważniejsze zasady ortograficzne, a także umożliwiające ich przećwiczenie krzyżówki, rebusy i dyktanda. Przy okazji w dyktandach zawarto wiele informacji na temat lektur szkolnych, przydatnych na lekcjach z języka polskiego.
Gębka-Wolak Małgorzata
cena: 11.31
Przedstawiana praca mieści się w kręgu badań dotyczących jednego języka naturalnego. Jej celem jest analiza związków linearnych zachodzących między członami grup nominalnych w języku polskim. Tego rodzaju analiza zmierza nie tylko do ujawnienia zasad linearnego uporządkowania składników badanych grup, tzn. ustalenia ich wzajemnej kolejności, ale także w pewnym stopniu zdaje sprawę z ograniczeń swobody uporządkowania oraz ich przyczyn. Tym samym prowadzi do ujawnienia czynników wpływających na uporządkowanie linearne członów badanych grup. Ze względu na preferowaną orientację metodologiczną szczególnie ważne dla autorki jest ujawnienie działania czynników gramatycznych i formalnych, których rola nie została do tej pory wystarczająco wyeksponowana. Stąd problematyka pracy koncentruje się głównie na zjawiskach powierzchniowo-syntaktycznych, choć nie stroni całkiem od zjawisk głębszego poziomu. Przedstawiana analiza dotyczy wyłącznie subkodu pisanego.
Mróz Lech,Zadrożyńska Anna
cena: 33.93
Prezentowana książka jest pierwszą pozycją z serii: "Archiwum Etnologiczne", przygotowywanej przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Wydawnictwa UW i przedstawiającej dzieła klasyków polskiej etnologii.
Kaproń-Charzyńska Iwona
cena: 41.76
Książka poddaje analizie zjawisko derywacji ujemnej we współczesnym języku polskim. Na przykładzie derywacji zachodzącej wśród rzeczowników i przymiotników próbuje opisać rolę derywacji i jej wpływ na kształt języka, w którym zachodzi.
cena: 30.45
Analiza możliwości osiągnięć poziomu elementarnego w kategoriach ESOKJ Opis poziomu A1 - elementarnego Breakthrough Level Polish - według tabel i przykładowych skal wskaźników biegłości językowej europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Specyfikacja opisu - poziomu elementarnego - Beakthrough Level Polish - projekt inwentarza funkcjonalno - pojęciowego, tematycznego i gramatycznego
Garncarek Piotr (red.)
cena: 43.50
System certyfikacji a zmiany strategii nauczania polszczyzny cudzoziemców Nauczanie języka polskiego jako obcego w środowiskach polonijnych Problematyka gramatyczna i leksykalna w nauczaniu polszczyzny Obecność polskiej kultury narodowej w procesie glottodydaktycznym Zagadnienia metodyczne, nowe materiały i podręczniki Nauczanie polszczyzny w grupach jednorodnych językowo Audiowizualność, film i Internet w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kamil Cendrowski
cena: 34.71
Zbiór pism z lat: 1945-1963 z szeroko rozumianej logiki i metodologii nauk. Najwięcej miejsca zajmują prace związane z językiem i jego rolą w poznaniu i rozumieniu znaczeń.
Ajdukiewicz Kazimierz
cena: 34.71
Tom pierwszy dzieła jest zbiorem pism z lat 1920?1939 z szeroko rozumianej logiki i metodologii nauk. Najwięcej miejsca zajmują prace związane z językiem i jego rolą w poznaniu i rozumieniu znaczeń. Znalazły się tu m.in.: "Pojęcie dowodu w znaczeniu logicznym", "O stosowaniu kryterium prawdy", "Definicja", "O znaczeniu wyrażeń", "Język i znaczenie", "Obraz świata i aparatura pojęciowa", "Kierunki i prądy filozofii współczesnej", "O sprawiedliwości".
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.012425899505615