Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Kultura >> Teologia
Knabit Leon
cena: 12.18
Popularny kaznodzieja jest niewątpliwie świadkiem wiary radosnej. Po Polsce krąży nawet fraszka: "Pan Bóg jest dowcipny, każdy się przekona, / Bo stworzył żyrafę i ojca Leona". W książce Ojciec odpowiada na pytania: co to jest radość, czy mamy powody do optymizmu i czy wierzącemu jest w życiu łatwiej, czy przeciwnie.
Trobisch Walter
cena: 15.63
Jak można właściwie wytłumaczyć wielką podatność mężczyzny na zranienie? Czy niepowinien on - jako mężczyzna - mieć dość odwagi, aby po prostu być tym, kim jest naprawdę?
Bedetti Giusa
cena: 13.92
Ludzie, dla których życie chrześcijańskie jest czymś obcym, są skłonni uważać - wskutek wielu mylnych informacji albo rozmyślnej ignorancji - że owe życie jest nijakie i że wierzący są ludźmi tak poważnymi jak mało kto. Każdy zatem w tej książeczce znajdzie wszelkie rodzaje uśmiechu. Od nieco złośliwego po tkliwy i uduchowiony.
Szestow Lew
cena: 40.63
Na książkę składają się prace Lwa Szestowa powstałe w latach 1920-1926. Podobnie jak inne dzieła z tego okresu, również i to charakteryzuje się swobodną strukturą, właściwą antysystemowej myśli Szestowa. Zawarte są w nim zarówno znakomite eseje filozoficzne, teksty poświęcone Spinozie, Pascalowi, Plotynowi i Husserlowi, jak i interesujące interpretacje filozoficzne twórczości Dostojewskiego i Tołstoja oraz obszerna część "fragmentów i miniatur" - w aforystycznym stylu najwyższej próby.
Sarwa Andrzej
cena: 25.23
Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata. Zajmuje się więc zagadnieniem sensu śmierci oraz istotą przyszłego życia, a także kwestiami końca dziejów i obrazem nowego świata. Między innymi zawiera doktryny na temat sądu ostatecznego oraz świata pośmiertnego, w którym dusza odbiera nagrodę lub karę.
D`Onoferio Giulio
cena: 77.43
Giulio d &39;Onofrio (ur. 1953) wykładał historię filozofii średniowiecznej na Uniwersytecie w Salerno, gdzie koordynował prace badawcze z filozofii, nauki i kultury późnego antyku, średniowiecza i humanizmu. Ponadto nauczał historii filozofii średniowiecznej i języka łacińskiego oraz egzegezy tekstów filozoficznych na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Jest specjalistą z zakresu historii myśli filozoficznej i teologicznej w epoce późnoantycznej i późnośredniowiecznej. Prowadził badania nad historią logiki, metodą filozoficzną i teologiczną oraz doktryną znajomości średniowiecza łacińskiego i humanizmu.
Ćwieląg Agnieszka
cena: 21.32
Poetycki album o odkrywaniu nadziei i niezwykłości chwili w pięknie otaczającego świata, w drugim czowieku, w sobie, dostrzegając wąską smugę światła nawet tam, gdzie wydaje się, że panuje jedynie ciemność.
Pronzato Alessandro
cena: 26.97
W niniejszej publikacji autor analizuje i komentuje Przykazania z Drugiej Tablicy, czyli te, które według tradycji chrześcijańskiej, odnoszą się do obowiązków wobec bliźniego. Alessandro Pronzato podkreśla pierwotne znaczenie każdego przykazania, związanego z kontekstem kulturowym, w którym powstało i z korzeniami żydowskimi, z których wzięło początek, ale podkreśla także relację ze współczesnym światem i obecnymi problemami.
Pronzato Alessandro
cena: 25.66
Powrót do Dekalogu nie oznacza wycofania się na stanowiska konserwatywne czy moralistyczne. Przeciwnie - jest to fascynująca, a równocześnie zobowiązująca, droga postępowania naprzód. Autor wychodzi od żydowskich korzeni Dekalogu, podkreśla jego chrześcijańską interpretację, by dojść do pozytywnej wizji i na koniec przedstawić kilka niezwykłych, wartościowych wskazówek.
Bianchi Enzo
cena: 11.74
"Paradoks krzyża", jak konflikt śmierci i życia, skazania i zbawienia, milczenia i krzyku, zawsze karmił myśli i serca chrześcijan, którzy pragnęli złamać przyzwyczajenia rozważania, lenistwo wiary i chcieli medytować od początku ten ruch "oddalenia i bliskości" Boga, umieszczając swoje życie w cieniu tego drzewa.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.020987033843994