Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Nauka >> Edukacja
Dryden Gordon,Vos Jeanette
cena: 43.41
Będziesz zaskoczony, jak dalece można ulepszyć funkcjonowanie mózgu i jak wiele osiągnąć dzięki nowym technikom pracy umysłowej.
Sawicka - Wilgusiak Sabina
cena: 21.75
Omówione zagadnienia: zarys historyczny polityki oświatowej we Włoszech, prądy i tendencje rozwojowe oświaty włoskiej, struktura szkolnictwa włoskiego, cele i stan realizacji wielkiej reformy oświatowej roku 2000.
Budajczak Marek
cena: 20.88
Książka Marka Budajczaka jest pierwszą na polskim rynku publikacją niezwykle rzeczowo i kompetentnie przybliżającą problematykę edukacji domowej. Tego typu nauczanie jest możliwe w Polsce od dwunastu lat. Ustawa z 7.09.1991 roku dopuściła ? w formalno-prawnym znaczeniu ? uczenie się dzieci poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły, czyli najczęściej w domu, w warunkach zorganizowanych przez rodziców. Książka ta stanowi kamień milowy na drodze rozwoju omawianego zjawiska w naszym kraju. Jej wartość w związku z tym jest nie do przecenienia.
Megrier D.
cena: 24.36
Gra teatralna jest dla przedszkolaków znakomitym środkiem wyrazu, źródłem motywacji i przyjemności. W trakcie zajęć dzieci uczą się poruszać w przestrzeni, komunikować się z rówieśnikami i współdziałać w zespole.
Pasiok Ilona
cena: 13.83
Książka jest zbiorem 20 testów. Każdy test składa się z tekstu oraz zadań i ćwiczeń sprawdzających jego zrozumienie oraz wiedzę i umiejętności z języka polskiego, a także z innych przedmiotów należących do bloku humanistycznego. Uczeń znajdzie tu zadania zamknięte oraz otwarte. Z takimi formami spotka się on na egzaminie gimnazjalnym.
Vopel Klaus W.
cena: 14.79
Książka stanowi zbiór 60 zabaw - eksperymentów, które z pewnością pomogą osobom biorącym w nich udział odprężyć się i zregenerować się fizycznie i psychicznie. Z psychologicznego punktu widzenia pozwalają one :- zintegrować wydarzenia i uczucia- zasymilować poznany materiał z większą całością- poszerzyć zasięg rozumienia- rozwinąć optymistyczną prespektywę i pozytywny obraz samego siebie
Springer Maria,Springer Sławomir
cena: 30.10
Petermann Rolf
cena: 10.44
Oprócz ćwiczeń w oddychaniu, z siłą ciężkości i w poruszaniu się, przedstawione zostały tutaj interesujące projekty, które nadają się do przeprowadzania w grupach. Na oczach czytelników powstają buty śniegowe, szałas, domek na drzewie i na palisadzie, tratwa i indiańskie kanu.
Skiba Rozalia
cena: 15.66
Książka poświęcona sprawnościom językowym związanym z:*korespondencją urzędową*korespondencją handlową
Pandita Sayadaw U
cena: 27.67
Książka zawiera pouczenia skierowane do uczniów podczas intensywnego odosobnienia medytacyjnego. Zaczyna się od podstawowych instrukcji dotyczących medytacji chodzenia i siedzenia, by dalej szczegółowo opisać etapy praktyki, łącznie z rozpoznawaniem i radzeniem sobie z problemami mogącymi się pojawić w miarę pogłębiania wglądu. Poparte czterdziestoletnim doświadczeniem nauczania instrukcje są proste i konkretne, idealne zarówno dla początkującego, jak i zaawansowanego adepta medytacji.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.015491962432861