Książki
Strona główna >> Uczniowie i Studenci >> Podręczniki >> Religia
Szept Jan,Jackowiak Danuta,Maciejewska Katarzyna,Maciejewski Paweł,Wawrzyniak Katarzyna,Zielińska Hanna
cena: 15.57
W ramach każdej jednostki lekcyjnej przygotowane są 3-4 ćwiczenia, które uczeń wykonuje w szkole lub w domu. Celem ćwiczeń jest: - wzbudzenie zainteresowania tematem; - ułatwienie zapamiętywania trudnych pojęć; - aktywizacja intelektualna.
Szpeta Jan,Jackowiak Danuta (red.)
cena: 14.70
Podręcznik obwieszczając Dobrą Nowinę, pogłębi Waszą zażyłość z Panem Jezusem przez wprowadzenie do czytania i słuchania Pisma Świętego. Dzięki poznaniu prawd Nowego Testamentu będziecie z pełnym zrozumieniem uczestniczyć w liturgii Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii.
Szpeta Jan,Jackowiak Danuta (red.)
cena: 15.57
Podręcznik do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej
Szpet Jan,Jackowiak Danuta,Maciejewska Katarzyna,Maciejewski Paweł,Wawrzyniak Katarzyna,Zielińska Hanna
cena: 15.57
Ćwiczenia do religii dla klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z pakietem pomocy dydaktycznych składającym się z: - przestrzennej, barwnej makiety kościoła - arkusza kolorowych wycinanek - szopki bożonarodzeniowej z kompletem postaci i zwierząt
cena: 15.57
Karty pracy dla trzeciej klasy szkoły podstawowej
Szept Jan,Jackowiak Danuta (red.)
cena: 15.57
Bliscy sercu Jezusa - podręcznik dla klasy 2 Celem kształcenia w drugiej klasie jest: - usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy religijnej dziecka; - ugruntowanie wcześniej poznanych wiadomości; - uświadomienie potrzeby ustawicznej pracy nad sobą; - ukazanie miłosiernego Boga przemawiającego do człowieka w słowach Pisma Świętego; - ukształtowanie właściwego rozumienia przyjaźni z Jezusem Chrystusem; - uświadomienie konieczności ukształtowania własnego sumienia; - kształcenie i umocnienie postaw świadomego przyjęcia Chrystusa pod postacią Chleba; - umocnienie wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.
Szept Jan,Jackowiak Danuta (red.)
cena: 15.57
Podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Szpeta Jan,Jackowiak Danuta (red.)
cena: 14.70
Podręcznik pomoże w poznawaniu Boga przemawiającego z kart Pisma Świętego, zwłaszcza Starego Testamentu, w usłyszeniu Jego Słowa i w dawaniu odpowiedzi swoim życiem.
Praca zbiorowa
cena: 6.53
Zeszyt ucznia zawiera atrakcyjne ćwiczenia do pracy ucznia. Ćwiczenia te mają rolę wprowadzającą w temat lub utrwalającą. Są one bardzo różnorodne: dziecko ma w nich uzupełniać ilustracje, podpisywać je, dobierać podpisy, uzupełniać teksty z lukami, rozwiązać krzyżówki, rebusy, anagramy, labirynty, wpisywać samodzielne wypowiedzi, projektować ilustracje itp.
Praca zbiorowa
cena: 5.66
Zeszyt ucznia zawiera różne atrakcyjne ćwiczenia (puste pola, krzyżówki, diagramy, wycinanie i wklejanie elementów obrazków i inne), które w zależności od katechezy, mają na celu wprowadzenie w temat, utrwalenie nowych wiadomości lub zaangażowanie uczniów w katechezę. Dodatkowe puste strony przeznaczone są do dyspozycji katechety lub na pracę własną ucznia. Do Zeszytu ucznia dołączone są kredki gratis.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.012388944625854