Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Historia >> Historia Powszechna
Lis Dorota
cena: 43.41
Wśród bohaterów i faktów historycznych przedstawionych w tej barwnie opowiedzianej książce Czytelnik znajdzie wiele znanych postaci i ważnych wydarzeń, które miały decydujący wpływ na kształt kultury europejskiej. Jednak nad Europą wciąż unosi się cień zbrodniczych organizacji, reżimów politycznych i ich dyktatorów. Stąd obecność na kartach Tajemnic. Hitlera, Lenina i Stalina z ich przerażającymi, a niekiedy też humorystycznymi sekretami.
Praca zbiorowa
cena: 36.54
Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi pod redakcją Ireny Stawowy-Kawki i Wojciecha Rojka.
Krawczuk Wojciech (red.)
cena: 15.66
"Sumariusz Metryki Koronnej" jest jednym z wielu projektów, które mają na celu uprzystępnienie i uporządkowanie ogromnych zbiorów archiwalnych związanych proweniencją z kancelarią koronną, a przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych.
Boćkowski Daniel
cena: 43.50
Tereny Zachodniej Białorusi leżały w polu zainteresowań Stalina od 1920 r. aż do końca wojny. Autor omawia wszystkie etapy polityki radzieckiej wobec tych obszarów (okupacja radziecka, okupacja niemiecka i ponowne zajęcie ich przez Armię Czerwoną) oraz różne jej aspekty: sprawy narodowościowe, gospodarcze, szkolnictwo, represje, aparat urzędniczy, polityka społeczna). Wykazuje, że władze sowieckie wbrew deklaracjom nie liczyły się ze zdaniem Białorusinów, o czym świadczy polityka kadrowa i ostateczne oddanie Białegostoku stronie polskiej.
Salmonowicz Stanisław
cena: 12.32
Dzieje Prus Królewskich, zwłaszcza z punktu widzenia historiografii polskiej, były mocno zaniedbane przed rozkwitem tych badań w okresie po II wojnie światowej. Historiografia polska ostatnich czterdziestu lat dokonała tu doprawdy wiele: obok rozlicznych, źródłowych studiów szczegółowych powstały w tym okresie wielkie syntezy dziejów Prus Królewskich, dziejów Gdańska i Torunia w tej epoce, zarysy dziejów Elbląga i wielu innych miast regionu. Gospodarka i kultura Prus Królewskich były przedmiotem wielu studiów szczegółowych. Nie oznacza to przecież, iż wszystko, co istotne już wyjaśniliśmy. Nie tylko niejedna kwestia, chociażby z historii gospodarczej wieku XVII, wiele z historii kościelnej, czy dziejów kultury szlacheckiej tych terytoriów czeka na badania. Nadal Gdańsk, długi czas najbogatsze i najludniejsze miasto Rzeczypospolitej, z jakże bogatą historią kultury umysłowej, dziejami architektury i sztuki, ciągle fascynuje badaczy. Podobnie i dzieje Torunia, zwłaszcza procesy społeczne...
Balbuza Katarzyna
cena: 41.76
W rzędzie militarnych aspektów cywilizacji zaborczego Imperium Romanum szczególne miejsce zajmuje siłą rzeczy triumf, najważniejszy, najbardziej spektakularny element rzymskiej ideologii zwycięstwa. Znacznym osignięciem Autorki jest wykazanie wręcz kalejdoskopowej zmienności politycznych programów cesarskich przy manipulowaniu triumfami. Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Kotuli
Praca zbiorowa
cena: 20.18
Praca zbiorowa
cena: 11.14
Osińska Magdalena,JERZEMOWSKA MAGDALENA (RED.)
cena: 86.13
Polskie, bogato ilustrowane kalendarium historii świata od zarania cywilizacji aż do współczesności. - Synchroniczne ujęcie historii politycznej, historii sztuki, historii filozofii i literatury, historii nauki i techniki - Zwięzłe eseje wprowadzają w kluczowe wydarzenia i zjawiska danego okresu historycznego - Słownik biograficzny prezentuje ponad 5 000 wymienionych w kalendarium postaci - władców, wodzów, myślicieli, pisarzy, artystów, uczonych i wynalazców.
Heller Michaił
cena: 69.60
Autor ukazuje wydarzenia zachodzące w Rosji przez pryzmat osobowości i poczynań kolejnych carów, autokratów, osób "drugiego planu" - w tym intrygantów, szarlatanów.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.034826040267944