Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Historia >> Średniowiecze
cena: 27.67
Tom niniejszy gromadzi studia pióra pół setki autorów, zagranicznych i polskich, urodzonych w osiemdziesięcioleciu 1864-1946, a więc reprezentujących trzy - cztery pokolenia badaczy.
Fałkowski Wojciech (red.)
cena: 42.63
Tom studiów na temat średniowiecza stanowiący prezentację części materiałów I Kongresu Medewistów Polskich, który odbył się w Toruniu w dniach 16-18 września 2002 r. Tematy kolejnych rozdziałów: Świat średniowiecznego uniwersytetu; Ludzie Kościoła; Horyzont geograficzny Europy Środkowowschodniej; Początki państw wczesnośredniowiecznych; Elity ziem polskich w późnym średniowieczu.
cena: 17.31
W książce znajdziesz informacje o biografii, twórczości, cechach, tematyce i problematyce danego tekstu czy zjawiska literackiego, przytoczenie cytatu, który związany jest z tematem, "Utrwal terminy" to jedno lub - najczęściej - kilka zdefiniowanych określeń z teorii, historii literatury lub języka, nawiązanie do bohaterów, zjawisk artystyczno-literackich, akcji czy wydarzeń, interesujące opisy lub opinie związane z omawianym zagadnieniem, których autorami są wybitni publicyści, historycy, filozofowie, badacze danej epoki.
Brzostowicz Michał
cena: 34.37
Monografia Michała Brzostowicza łączy w sobie cenną publikację źródeł z wynikami studium przemian osadniczych, społeczno - gospodarczych i kulturowych, wyróżniających mikroregion Bruszczewa w okresie plemiennym w VI - X wieku, jak również po przewrocie państwowym w X - XIII wieku. Autor daje oryginalną próbę modelowego ujęcia zachodzących we wczesnym średniowieczu procesów historycznych, reprezentatywnych, jak świadczą dotychczasowe badania dla południowej Wielkopolski. Książka wzbogaca w istotny sposób naszą wiedzę o plemiennych i wczesnopiastowskich dziejach państwa polskiego. Na podstawie recenzji wydawniczej Lecha Leciejewicza.
Brzustowicz Bogdan W.
cena: 43.49
Praca poświęcona jest jednemu z najbardziej barwnych i żywotnych elementów etosu rycerskiego, który wykształcił się we Francji w XI-XII w., upowszechnił w Europie w następnych stuleciach wraz z rozkwitem kultury rycerskiej i odrodził w nowej postaci w czasach nowożytnych. Jej celem jest zrekonstruowanie, w oparciu o źródła pisane, zabytki materialne i przekazy ikonograficzne, obraz turnieju rycerskiego w Królestwie Polskim na tle jego rozwoju w średniowiecznej i nowożytnej Europie.
Radzimiński Andrzej
cena: 25.23
W tomie znalazło się dziewięć mniej lub bardziej obszernych szkiców ukazujących średniowiecznych duchownych pochodzących z Polski, Niemiec oraz państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, w świetle sprawozdań z podróży, rachunków, dokumentów papieskich.
Fałkowski Wojciech (red.)
cena: 43.50
Do powstania pracy przyczyniło się wielu uznanych naukowców, historyków i historyków sztuki. W dziewięciu artykułach przedstawiono dążenie do zjednoczenia po rozbiciu dzielnicowym i jego podłoże społeczno-polityczne oraz inne czynniki temu towarzyszące: urbanizację, politykę zewnętrzną (stosunki z Zakonem Krzyżackim, Czechami i plemionami pogańskimi oraz Kościołem). Poświęcono również osobne artykuły życiu umysłowemu, a także kulturze artystycznej: architekturze i rzeźbie.
Skierska Izabela
cena: 43.50
W niniejszej pracy badam, jak wyglądała realizacja obowiązku mszalnego w średniowiecznej Polsce, czyli od zarania jej chrześcijańskiej historii po koniec średniowiecza. Nie zajmuję się w pracy ani teologiczną, ani liturgiczną stroną mszy. Interesuje mnie natomiast geneza obowiązku mszalnego i jego miejsce w ramach świątecznych nakazów i zakazów.
cena: 75.69
Album jest pierwszą książką poświęconą najcenniejszym dziełom znajdującym się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Album prezentuje najcenniejsze dzieła Zbiorów Sztuki Średniowiecznej prezentowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie - w jedynej tej rangi galerii w Polsce, dającej obraz różnorodności i bogactwa wątków europejskiej tradycji chrześcijańskiej w Polsce od XIII do XVI wieku.
Michałowska Teresa
cena: 17.31
Książka jest pierwszą monografią historycznoliteracką fascynującego, a mało dotychczas znanego zjawiska, jakim u początków polskiego średniowiecza było powstanie łacińskich modlitw uczonej córki króla Mieszka II, Gertrudy, która przesyciła swoje orationes osobistymi wyznaniami i aluzjami do dramatycznych losów własnych oraz swego syna. Pozwala to rozpatrywać jej libellus precum na tle zachodnioeuropejskiej tradycji autobiograficznej.
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.01870584487915